Skumulowana inflacja z lat 2022-25 wyniesie 42%? Niepokojące dane NBP

Jak podaje portal Money.pl, którego gościem był Janusz Jankowiak, główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu, prognoza Narodowego Banku Polskiego na lata od 2022 do 2025 zakłada łączną inflację na poziomie 42%. Jakie są najważniejsze przyczyny tak wysokich szacunków inflacyjnych? Jak Polacy zareagują na pogarszającą się koniunkturę gospodarczą?

Tolerowanie wysokiej inflacji doprowadzi do kryzysu?

W rozmowie z Money.pl główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu staje na stanowisku, że tolerowanie wysokiej w inflacji w celu uniknięcia recesji i związanego z nią wzrostu bezrobocia jest „kardynalnym błędem” względem polskiej gospodarki. Krótkotrwałe zmiany dynamiki produktu krajowego brutto jawią się dalece niższe zagrożenie w ujęciu długofalowym niż wieloletnie tolerowanie wysokich cen.

Jak Polacy zareagują na wysoką inflację?

Zdaniem Janusza Jankowiaka, jednym z najpoważniejszych długofalowych skutków obecnej inflacji jest groźba przesuniętej w czasie presji płacowej – Polacy, zmotywowani przez lata znaczących wyrzeczeń finansowych, mogą zdecydować się na masowe ubieganie się o podwyżki, które pozwoli im na częściową rekompensatę trudnej sytuacji materialnej. Tendencja ta może przełożyć się na wzrost kosztów usług i produktów, spowodowane dążeniem do wyrównania wydatków, związanych z podwyżką wynagrodzeń.

Jak trafne mogą być szacunki ekonomistów?

Choć na przestrzeni ostatnich tygodni wskaźniki inflacji zdają się notować delikatny spadek, warto mieć na względzie, że rezultat ten jest m.in. skutkiem wysokiej bazy z zeszłego roku, gdy inflacja zaczynała znacząco przekraczać cel NBP. Kolejne miesiące z pewnością dostarczą nam wielu interesujących danych na temat rzeczywistego kursu polskiej złotówki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *