Płaca minimalna w 2023 r. – pracownicy mogą liczyć na podwyżki

Kwota płacy minimalnej rośnie wraz z każdym kolejnym rokiem. W 2022 roku wynagrodzenie za pracę brutto wynosiło 3010 zł, od 1 stycznia 2023 osiągnęło pułap 3 490 zł brutto. Od 1 lipca 2023 r. będzie to już 3 600zł – aż o 590 zł więcej w porównaniu do roku poprzedniego.

Płaca minimalna 2023 – jak ją wyliczyć?

Aby móc obliczyć wysokość wynagrodzenia pracownika należy wziąć pod uwagę składniki wynagrodzenia, związane ze stosunkiem pracy. Wśród nich znajdują się wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, premie, nagrody, dodatki funkcyjne oraz dodatek wyrównawczy, wynikający z obniżenia płacy w związku z chorobą zawodową lub wypadkiem w miejscu pracy.

Wysokość wynagrodzenie netto – płaca minimalna

Pracownik, który zrezygnował z PPK w 2023 roku otrzyma wynagrodzenie brutto w wysokości 3490 złotych. Sumę tę należy pomniejszyć o składki na ubezpieczenia społeczne (478,48 zł.), składki na ubezpieczenie zdrowotne (271,04 zł.) oraz zaliczkę na podatek dochodowy (31 zł.). Pracownik otrzyma więc 2709,48 złotych netto (do czerwca).

Podwyżki – kto najbardziej na nich zyska?

Największą wypłatę netto otrzymają pracownicy do 26 roku życia – nie płacą bowiem zaliczek na PIT i są zwolnieni z podatku dochodowego. Z kolei osoby uczestniczące w PPK muszą pamiętać o tym, że wynagrodzenie, które otrzymają będzie pomniejszone o wysokość wpłat do PPK.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *