PGG wydało 1,22 mld zł na BHP – inwestycje w bezpieczeństwo rosną

W 2022 roku Polska Grupa Górnicza przeznaczyła ponad 1 mld zł na inwestycję w bezpieczeństwo w zakładach i kopalniach i zakładach. Większa część wydatków dotyczy ochrony przed zagrożeniami metanowymi, pożarowymi, wodnymi i klimatycznymi, wybuchem pyłu węglowego oraz możliwością wystąpienia tąpań.

Na jakie działania przeznaczane są środki finansowe?

Nakłady na wydatki BHP w porównaniu z rokiem poprzednim są pięć razy większe. W 2021 wynosiły 813,1 mln zł., w 2022 z kolei – 1,22 mld zł. Najwięcej, bo aż 282 mln zł., Polska Grupa Górnicza przeznaczyła na profilaktykę pożarową. O połowę więcej środków niż w roku poprzednim wydano na zagrożenia klimatyczne, natomiast na zagrożenia naturalne – 20% więcej.

Szkolenia i przekazywanie prawidłowych wzorców i postaw są niezwykle ważne w sektorze górnictwa. Wiedza zdobyta podczas kursów może okazać się kluczowa i ochronić przed nieszczęśliwym wypadkiem lub utratą życia. Działania te przynoszą korzyści w postaci minimalizacji liczby wypadków śmiertelnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *