Lokaty bankowe z coraz wyższym oprocentowaniem. Banki walczą o klientów

Oprocentowanie lokat bankowych oscyluje obecnie na poziomie 8%. To wszystko przyczynia się do zaostrzenia konkurencji między instytucjami finansowymi. Dzieje się tak m.in. przez brak płynności finansowej banków.

Problem ten jest zauważalny i odczuwalny, dlatego też instytucje finansowe proponują konkurencyjne lokaty. Tego przykładem jest Bank Pekao, w którego ofercie można było znaleźć oprocentowanie konta na poziomie 8%. Instytucje borykają się z problemem w postaci odpływów, związanych np. ze wzrostem kupna obligacji. Najprawdopodobniej jednak sytuacja ta nie odbije się negatywnie na rynku.

Warto pamiętać, że oprocentowanie lokaty może mieć formę stałą lub zmienną. Wysokość określana jest w skali roku, bez względu na długość jej trwania. Zarówno oprocentowanie, jak i opłacalność zależne są od kilku czynników, m.in. stopy procentowej. Im jest ona niższa, tym niższe są stawki, które oferują banki.

Decydując się na lokatę należy zwrócić uwagę na oprocentowanie, obowiązek otwarcia konta osobistego oraz promocje bankowe, które pozwalają zwiększyć zysk.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *