Lista zawodów z gwarancją zatrudnienia – w jakim kierunku warto się szkolić?

Ministerstwo Edukacji i Nauki już po raz piąty przedstawiło listę prawdopodobnego zapotrzebowania na pracowników w konkretnych zawodach, które mają gwarantować zatrudnienie.

Lista ta ma wskazać kierunek rozwoju oferty szkolnictwa branżowego, z uwzględnieniem podziału na część wojewódzką i krajową. Znajdują się w niej 33 zawody, które mają znaczenie dla rozwoju Polski i na które zapotrzebowanie w roku 2023 wzrośnie.

W jakich zawodach najłatwiej będzie znaleźć zatrudnienie w 2023 roku?

Wśród tych zawodów znajdują się: automatyk, betoniarz-zbrojarz, cieśla, dekarz, elektromechanik, elektryk, kierowca mechanik, mechanik-monter maszyn i urządzeń, mechatronik, monter konstrukcji budowlanych, monter nawierzchni kolejowej, monter stolarki budowlanej, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych, operator obrabiarek skrawających, ślusarz, technik automatyk, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik budowy dróg, technik dekarstwa, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik elektryk, technik energetyk, technik mechanik, technik mechatronik, technik programista, technik robotyk, technik spawalnictwa, technik montażu i automatyki stolarki budowlanej, technik transportu kolejowego.

Podobnie jak w roku 2022, w prognozie na 2023 roku ważne miejsce objęła branża budowlana. Ze względu na utrzymujący się rozwój budownictwa mieszkaniowego oraz planowanie kolejnych inwestycji, napływ nowych pracowników jest niezwykle potrzebny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *