Jak uzyskać dodatek elektryczny? Zasady przydzielania nowego świadczenia

Wraz z początkiem grudnia Polacy zyskali możliwość wnioskowania o nowe świadczenie dla gospodarstw domowych. Dodatek elektryczny to jednorazowe wsparcie pieniężne dedykowane osobom, których główne źródło ogrzewania stanowi prąd. W jaki sposób można uzyskać dodatkową gotówkę? Zachęcamy do zapoznania się z przygotowanym przez nas artykułem.

Komu przysługuje dodatek na energię elektryczną?

Z nowego świadczenia pieniężnego skorzystać mogą wszystkie osoby, które do ogrzania gospodarstwa domowego wykorzystują źródła zasilane energią elektryczną. Warto jednak mieć na uwadze, że wniosek o dodatek złożyć można wyłącznie pod warunkiem uzyskania wpisu lub zgłoszenia źródła ogrzewania do CEEB – czas na zgłoszenie upłynął 11 sierpnia tego roku.

Jak czytamy na stronie gov.pl, starając się o świadczenie należy dodatkowo pamiętać, że podczas udzielania dodatku obowiązuje zasada, według której na jeden adres zamieszkania przypada wyłącznie jeden dodatek elektryczny.

Kto nie uzyska dodatku na prąd elektryczny?

W wydanym w ostatnich dniach komunikacie Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało, że z dodatkowej gotówki nie skorzystają:

  • gospodarstwa domowe, które posiadają mikroinstalacje PV ogrzewane głównie energią elektryczną,
  • gospodarstwa domowe posiadające pompy ciepła oraz mikroinstalacje PV,
  • gospodarstwa domowe, które pobrały wcześniej tzw. dodatek węglowy,
  • osoby w gospodarstwie domowym, które uzyskały pozytywnie rozpatrzony wniosek o wypłatę dodatku na rzecz innego źródła ciepła,
  • osoby w gospodarstwie domowym, na potrzeby których zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz.U. poz. 1477 i 1692).

Ile wynosi kwota dodatku elektrycznego?

Świadczenie na prąd elektryczny udzielane jest wyłącznie jednorazowo. Zgodnie z tegoroczną ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, wsparcie pieniężne wynosi:

  • 1000 złotych w przypadku gospodarstw domowych, w których zużywa się do 5 MWh rocznie,
  • 1500 złotych w przypadku gospodarstw domowych, w których zużywa się powyżej 5 MWh rocznie.

W przypadku wyższego świadczenia wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć potwierdzenie przekroczenia 5 MWh wysokości rocznego zużycia za 2021 rok.

W jaki sposób można składać wniosek o dodatek elektryczny?

Dokumenty z prośbą o świadczenie elektryczne składać można już od 1 grudnia. Wnioski przyjmowane będą jeszcze przez dwa miesiące, aż do 1 lutego 2023 roku drogą elektroniczną lub stacjonarnie.

Jak wygląda wypełnianie formularza drogą online? Aby przesłać wniosek z prośbą o dodatek przez internet, zainteresowany powinien posiadać aktywne konto na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej, do której można zalogować się za pomocą profilu zaufanego.

Po zalogowaniu się na portal e-PUAP, wnioskodawca wybiera z podzakładkę „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”, którą znaleźć można w katalogu spraw. Kolejnym krokiem jest wybór odpowiedniego rodzaju pisma i urzędu, do którego adresowany jest dokument. Ostatnie zadanie to załączenie odpowiednio wypełnionego i podpisanego druku oraz przesłanie pisma do odbiorcy.

Energia elektryczna stanowi Twoje główne źródło ogrzewania? Wnioskuj o nowy dodatek dla gospodarstw domowych

W związku z problematyczną sytuacją na rynku energii elektrycznej rząd szuka kolejnych rozwiązań, które miałby wesprzeć polskie rodziny podczas tegorocznego okresu grzewczego. Po dodatku węglowym przyszła kolej na nowy program – oferowane świadczenie przeniesie pomoc gospodarstwom, których główne źródło ogrzewania bazuje na energii elektrycznej. Spełniasz wymienione wyżej warunki? Odwiedź stronę internetową gov.pl i zyskaj dodatkową gotówkę, która wspomoże Twój domowy budżet w czasie podwyższonych cen energii elektrycznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *