INFLACJA PRODUCENCKA PRZEKROCZYŁA 10%. TO WIĘCEJ NIŻ ZAPOWIADAŁY PROGNOZY

Inflacja rośnie i w najbliższym czasie rosnąć, niestety, nie przestanie. Ceny o producentów są coraz wyższe. Z informacji Eurostatu wskaźnik PPI w Unii Europejskiej w sierpniu był o 43% większy niż w roku poprzednim oraz o 4,9% większy w zestawieniu z jego wartością w lipcu. Jest to najwyższy w historii UE pomiar.

Najwyższa inflacja producencka w Europie w skali roku notowana była w Turcji (143,8% rdr) i Irlandii (97,4% rdr). W Polsce natomiast wyniosła 34,5% – to pozycja 17 na 35 państw europejskich, natomiast w Unii Europejskiej – 14. Wskaźnik PPI umożliwia sprawdzenie czy koszty produkcji wzrosły. Jeśli tak, przy wysokim popycie i sile nabywczej kupujących, prawdopodobnie wzrośnie również inflacja konsumencka.

Inflacja producencka w Europie nieprzerwanie od lipca 2021 roku wzrasta. Informacja ta jest niestety niekorzystna – ceny będą coraz wyższe, w związku z czym kolejne miesiące mogą być ciężkie. Należy więc przygotować się na następne podwyżki. Sytuacja ta ma poprawić się w II kwartale 2023 roku. Wynika to z Założeń Polityki Pieniężnej, przyjętych przez Radę Polityki Pieniężnej na 2023 rok według których inflacja stopniowo zacznie maleć.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *