Czy rynek kredytów upada? Niepokojące dane sektora hipotecznego

Jak podaje Biuro Informacji Kredytowej, w październiku 2022 roku wniosek o kredyt hipoteczny złożyło 13,02 tys. zainteresowanych nabywców. To aż o 67,2% mniej, niż miało to miejsce w październiku ubiegłego roku, kiedy takich wniosków złożono aż 39,66 tys. Czy rynek kredytów upada? Tendencja spadkowa na rynku nieruchomości pociąga za sobą sektor finansowy.

Czy rynek kredytów upada? Polacy nie otrzymują finansowania

Zmierzony w październiku wynik to zdecydowanie jeden z najwyższych odnotowanych spadków zainteresowania akcją kredytową. Warto podkreślić również, że ilość przyznanych kredytów zmalała również w ujęciu miesiąc do miesiąca – względem września 2022 roku przyznano ich o 4,1% mniej. Odnotowana obecnie wartość stanowi jeden z najniższych wyników, odnotowanych przez 14 lat pomiarów.

Analitycy wskazują również, że wraz ze spadkami w zakresie liczby przyznanych kredytów, zmniejszyła się również ich przeciętna wartość. W ubiegłym miesiącu uśredniony kredyt hipoteczny opiewał na kwotę 336,66 tys. złotych, co stanowi 4,5% mniej niż rok wcześniej oraz 0,3% mniej w porównaniu do września.

Jakie są przyczyny spadku zainteresowania kredytami?

Zmniejszone zainteresowanie produktami hipotecznymi stanowi rezultat polityki podnoszenia stóp procentowych, wdrożenie rekomendacji Krajowego Nadzoru Finansowego (które znacznie podnoszą wymogi względem nowych kredytobiorców) oraz wszechobecne obawy o dalszą kondycję gospodarki. Groźba wyraźnego spowolnienia wyraźnie zniechęciły potencjalnych nabywców.

Warto podkreślić, że rynek nieruchomości liczył na nieznaczne odbicie, zwiastowane przez rosnące zainteresowanie kredytami hipotecznymi we wrześniu, gdy odnotowano pierwszy od 6 miesięcy wzrost w ujęciu miesiąc do miesiąca. Dane październikowe okazały się jednak powrotem do obecnej spadkowej tendencji.

Czy rynek kredytów upada? Kiedy możemy spodziewać się poprawy koniunktury?

Analitycy wskazują, że poprawa sytuacji na rynku kredytów hipotecznych może nastąpić dopiero w momencie, w którym wnioskodawcy będą posiadać większą zdolność kredytową. Kluczowy wpływ na ten czynnik posiadają zarówno aktualne stopy procentowe, jak i tendencje dotyczące przeciętnego wynagrodzenia czy wskaźników związanych z cenami nieruchomości.

Ponieważ aktualne odczyty nie zapowiadają nam obniżenia w najbliższym czasie stóp procentowych, najbardziej prawdopodobnym bodźcem, sprzyjającym wzrostowi liczby udzielanych kredytów hipotecznych, pozostaje ewentualny spadek cen nieruchomości, który stanowiłby bodziec do wzrostu przyznawanych kredytów.

Warto podkreślić jednak, że wizja daleko idących spadków cen jest obecnie mało prawdopodobna – jest to zasługa utrzymującej się na wysokim poziomie inflacji (wraz z przesuwającym się szczytem inflacyjnym), która nie sprzyja ewentualnym obniżkom. Sektor bankowy oraz nieruchomości przygotowują się na pesymistyczne scenariusze, w których liczba i wartość udzielanych kredytów hipotecznych będzie utrzymywać się na historycznie niskich poziomach przez dłuższy czas.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *