Czy podatek Belki przejdzie istotne zmiany?

Tzw. podatek Belki towarzyszy nam od 2002 roku. Nakłada on 19% daninę od dochodów z depozytów, lokat oraz inwestycji giełdowych. Podatek ten w obecnej formie może jednak ulec istotnym zmianom – Ministerstwo Finansów rozważa wprowadzenie kwoty wolnej i podniesie wysokości opodatkowania o 1 p.p.

Podatek Belki – nowe założenia

Według niepotwierdzonych jeszcze doniesień, opublikowanych m.in. przez portal Money.pl, rząd zastanawia się nad podniesieniem stawki podatku Belki z 19% do 20%. Warto podkreślić jednak, że podniesienie opodatkowania zrównoważyć ma wprowadzenie kwoty wolnej od podatku, której wysokość jest obecnie szacowana na 10 000 złotych w skali roku.

Eksperci wyliczają, że nowe zmiany będą korzystne dla tych podatników, których zysk z odsetek na lokatach, rachunkach bankowych czy giełdzie nie przekracza 200 000 złotych. Podniesie wysokości opodatkowania o 1 pkt proc. ma uczynić to rozwiązanie neutralnym z perspektywy budżetu państwa, tj. nie generować dodatkowych przychodów ani wydatków.

Kiedy przepisy wejdą w życie?

Zdaniem ekspertów, zmiany w podatku Belki wymagają stosunkowo długiego vacatio legis, które pozwoli bankom oraz Krajowej Administracji Skarbowej na dostosowanie swoich procedur do nowych warunków. W najbliższym czasie należy spodziewać się również konsultacji ze Związkiem Banków Polskich.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *